Botox

Yüzdeki kırışıklık ve çizgilerin oluşmasına etki eden en önemli iki faktör, deri ve yüz – mimik kaslarıdır. Deride oluşan değişiklikler yaşa bağlı olarak gelişen intrensek yaşlanma (kronolojik yaşlanma) ve başta güneş hasarı olmak üzere çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen ekstrensek yaşlanma (foto yaşlanma) ile belirlenir. Her iki faktör de deride ilerleyen bir dehidratasyona (su kaybı), cilt kollajeninin azalmasına, elastikiyet kaybına ve derinin kalınlaşmasına neden olan hiperkeratoza yol açar. Hiperfonksiyonel ve dinamik yapılar olan yüz kasları da kırışıklıkların oluşmasına büyük ölçüde katkıda bulunur. Bu kasların lokal denervasyonunun (felcinin) çizgi ve kırışıklıklarda düzelmeye neden olduğunun görülmesi, kimyasal maddeler kullanarak ‘kemodenervasyonu’ gündeme getirmiştir.

Son yıllarda gram (+) aneorob bir bakteri olan clostridium botulinum tarafından üretilen sekiz nörotoxinden biri olan botilinum toksin A (btk-a) kemodenervasyon amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Toksin periferik sinir sisteminde nöromuskuler (kas-sinir) bileşkenin presinaptik son ucundan asetil kolin salınımını inhibe ederek kaslarda geçici paralizi (felç) oluşmasına neden olur.

Botox Estetik Amaçlı Olarak Yüzün En Sık Hangi Bölgelerinde Kullanılmaktadır?

Botox özellikle yüzün üst bölümündeki  kırışıklıkların tedavisinde etkin, güvenli ve tekrarlanabilir bir seçenek haline gelmiştir. Tek başına ya da lazer ve dolgu uygulamaları gibi kozmetik amaçlı diğer anti-aging tedavi yöntemleri ile kombine edilerek başarı ile uygulanabilmektedir.

Botox’ un kırışıklık tedavisinde kullanılma endikasyonları her geçen gün artmakla birlikte  özellikle yüzün 1/3 üst kısmındaki kırışıklıklar (glabellar = iki kaş arası dikey kırışıklık; yatay alın çizgileri ve göz kenarı kırışıklıkları = kaz ayakları; crow’s feet  denilen kırışıklıklar) en sıklıkla uygulandığı ve en başarılı sonuçların alındığı bölgelerdir. Bunların dışında daha az olarak botox kozmetik amaçlı,  kaşlarda şekil ve pozisyon değişikliği oluşturmada (örneğin kaş kaldırma), peri oral (ağız kenarı) çizgiler, fasial asimetri, cerrahi sonrası oluşan kaş asimetrisi ve platismal bantların (boyundaki kırışıklık ve bantlar) tedavisinde de kullanılabilmektedir.

Tedavi Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Tedavi sonrası özellikle ilk 4 saat süreyle dik konumda olunmalı, yatay pozisyona geçmekten ve öne eğilerek iş yapmaktan kaçınılmalıdır. Toksinin etraf  kaslara yayılımını önlemek için enjeksiyon yerlerine masaj yapılmamalıdır. Toksinin kaslar tarafından emilimini ve etkisini artırmak için uygulamadan sonraki ilk birkaç saat içinde enjeksiyon yapılan kaslara kontraksiyon yaptırılmalıdır yani bu kaslar çalıştırılmalıdır. Enjeksiyondan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi nedeni ile  uçak seyahatinden kaçınılmalıdır yada en az 8-10 saat ara verilmelidir.

Etkisi Ne zaman Başlar Ve Ne Kadar Süre Devam Eder?

Uygulamadan sonra 3 ile 7′inci günlerde istenilen etki ortaya çıkar, 15 gün içinde maximuma ulaşır ve yaklaşık olarak 6 ay boyunca devam eder. Kullanılan solüsyonun konsantrasyonu, uygulanan enjeksiyon tekniği, bireysel duyarlılıktaki farklılıklar bu süreyi ve etkinliği değiştirir. Etkinlik bazı bünyelerde 2 ay kadar kısa olabilmekte; bazılarında ise 9-12 ay sürebilmektedir. Derisi kalın, yağlı akneli veya 65 yaşın üzerindeki kişilerde  istenilen etkinin elde edilmesi daha zordur. Botox enjeksiyonlarının 3 ile 6 ay aralarla tekrar edilmesi tedavi etkinliğini artırırken kırışıklıklarda da  belirgin ve kalıcı düzelmeler sağlayabilmektedir.

Botox Uygulamasının Yan Etkisi Var Mıdır?

Tedavinin en sık karşılaşılan yan etkileri arasında enjeksiyon yerinde ağrı, ekimoz-hematom (morarma-cilt altı kanama) oluşması, blefaropitoz, (göz kapağı düşüklüğü), kaşlarda asimetri ve düşüklük yer almaktadır. Blefaropitoz birkaç hafta  içinde kendiliğinden düzelir ya da aproklonidin solüsyonu (iopidin damla_pitoz olan göze birkaç damla düzelme sağlar) tedavi amacı ile kullanılabilir. Etkin sonuçlar elde edebilmek ve komplikasyonlardan mümkün olduğu kadar kaçınabilmek  için yüz ve boyun anatomisinin iyi bilinmesi ve doğru enjeksiyon tekniği uygulanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Botox Tedavisi Tehlikeli Olabilir Mi?

Estetik amaçlı botox uygulamalarında kullanılan dozlar insanlar için tehlikeli olabilecek dozlardan çok çok düşük olduğundan hiçbir ciddi yan etkisi ve tehlikesi yoktur.