Saç ekiminde ilk tanımlanan (1930, Japon doktor Okuda) ve son 10 yıldır ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşan bir tekniktir. Bu teknikte verici alandan saç kökleri (folliküler unit / FU) özel silindirik punch bıçakları ile tek tek toplanır.

Günümüzdeki  punchlar 1930 lu yıllardakilerden farkı olarak  boyutları çok çok küçülmüş, hassaslaşmış, dış çapları iç çapları ile beraber küçülmüştür. Tabiki 1930’lardaki deneysel ekimler ile kıyaslanamayacak oranda tek seansda çıkarılan graft sayısı çok fazla artmıştır.
resim1  Manuel FUE punch

resim2  Motorize FUE punch    resim3

SAÇ ÇİZGİSİNİN  OLUŞTURULMASI VE EKİLECEK ALANIN BELİRLENMESİ

Saç çizgisi kişiye özeldir. Doktorun tecrübesi, kişinin anatomik özellikleri, saç dökülmesinin şekli ve boyutu  ile kişinin yaşı oluşturulacak çizginin şeklini belirler.

Saç çizgisi ve verici alan yanılgıya düşmemek için saçlar kısaltılmadan önce belirlenmelidir.

          resim4         resim5

resim6

resim7

resim8

                                     EKİLECEK OLAN ALANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI

Bir çok merkez tarafından göz ardı edilen bu uygulama, kafa şeklinin farklılıklarından ortaya çıkabilecek hataları minimuma indirmek için elzemdir.

Bu yapılarak gerekli olacak kök sayısı tama yakın hassasiyet de hesap edilebilmekte gereksiz yere fazla kök çıkarılması ya da  operasyon sonunda çıkarılan kök sayısının yetersiz kalması gibi istenmeyen  durumlarla karşılaşılması olasılığını minimuma indirilir.

Bunun için bir strech film, bir milimetrik kağıt ve bir pilot kalem ile 5-6 dk yeterli olmaktadır.

 

 

resim11

resim12

Ekim alanı kopyalanıp, büyüklüğü  milimetrik kağıt yardımıyla  CM kare cinsinden tam olarak hesaplanır.

Saç çizgisi ve ekilecek alan belirlenip işaretlendikten ve  büyüklüğü hesaplanıp  ihtiyaç olan minimum kök sayısı belirlendikten sonra  sonra saçlar tamamen kısaltılır.

resim13

resim14

Lokal anestezinin ardından bölge antiseptik solüsyonlarla temizlendikten sonra kök toplama işlemine başlanır.

Toplama işleminde genellikle yüz üstü pozisyon kullanılır ve bu işlem yaklaşık 1 ila 3 saat kadar sürebilmektedir.

FUE tekniği ile  İhtiyaca, verici (donör) alandaki saç sıklığına ve ekibin teknik kapasitesine göre bir seansta  4500 hatta 5000 FU sayılarına ulaşılabilmektedir. Bu en iyi şartlar için geçerli bir rakamdır. Zira ekibin tecrübesi ve teknik kapasitesi yeterli olmasına rağmen kişinin donör alanında yeterli saç yoksa bu rakamlara ulaşılamaz.

Kişinin çok büyük bir açıklığı var (Norwood VI-VII / hem tepe hem ön taraf dökülmüş ise) ihtiyaç olan kök sayısı 4500 ün üzerinde ise bu genellikle teknik kapasite ve kişinin sağlık durumu da göz önüne alınarak iki ayrı seansta planlanır. Zira 3500 FU nin üzerindeki ekimler hem ekip hem hasta için zahmetli ve zaman alıcı olmaktadır.

Tüm bunlara rağmen bir çok vaka ve dökülme şekli için 2500-3000 kök bir seans  için yeterlidir.

FUE   çok kıvırcık (zencilerde olduğu gibi) veya çok ince telli saçlı kişiler için  çok uygun bir teknik sayılmaz. Bu tarz kişiler için son yıllarda  özel punch bıçakları geliştirilmiş olsa da böyle kişilerde daha ziyade FUT tekniği tercih edilmelidir.

resim15

FUE punchları ile  kesilmiş ve toplanmış (harvesting) folliküler üniteler ve birkaç güne kapanacak olan boşluklar

Toplanan kökler petri dishlerde ringer laktat, SF (serum fizyolojik) ya da özel saklama solüsyonların da ekim aşamasına geçene kadar 4 santigrat derecede saklanır. Bu sürenin çok uzaması bazen ekim başarısını olumsuz etkileyebilmektedir.O yüzden kökler çıkarıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ekilmelidir.

resim16Petri dish’de özel solüsyonlarda saklanan kökler

KANALLARIN AÇILMASI

Ekilecek olan alana toplanmış olan her bir kökün büyüklüğüne uygun bir kanal açılır. Bunun için özel milimetrik kesilmiş chisel blade denilen bıçaklar ve onların takıldığı  handle’lar kullanılır.

Bu işlem öncesinde de bölge antiseptik solüsyonla temizlenip lokal anestezi uygulanır.

resim17

0,1 mm hassasiyetde kesilmiş değişik boyutlardaki chisel blade’ler (kanal bıçakları)(0,6-1,3 mm)

resim18

Kök kanal uyumunu ve kök yönlerinin doğruluğunu garantileyen hassas ölçülerdeki farklı bladeler

resim19

Bladelerin handle (tutucu)  ‘a kök derinliğine göre ayarlanarak takılması kökün derine gömülmesini önler

KÖKLERİN EKİLMESİ

Bu işlem için jeweler forceps  denilen  çok ince uçlu pensetler  kullanılır. Toplanıp  petri dishlerde  buzdolabında saklanan kökler bu özel pensetler kullanılarak önceden açılmış olan kanallara yerleştirilir. Placing (ekim aşaması) denilen bu aşama çoğunlukla yardımcı sağlık personeli yada hemşirelerce yapılır.

Fakat özellikle  saç çizgisi, taç bölgesi ve şakak gibi saç yön ve doğrultularının  çok önem arzettiği  kısımlar bizzat doktor yada en tecrübeli sağlık personeli tarafından ekilmelidir.

resim20

Ekim işlemi süresi ekibin tecrübesi , cilt tipi ve kök yapısına göre 1 ila 4 saat kadar sürebilmekte,  bazen “poping” (ekilen köklerin yerinde durmayıp tekrar çıkması)  nedeniyle çok çok zor olabilmektedir.Bu yüzden poping ihtimali her zaman için düşünülerek çıkarılacak olan kök sayısında makul olmakta yarar vardır, keza poping olup olmayacağı önceden kestirilememektedir.

Birçok vakada 2500-3000 kök sadece frontal bölge yada sadece tepe bölgesinin kapatılması için yeterli olmaktadır. Bu sayıların üzerine çıkılması operasyon süresinin uzamasına ,saçlı deri kan dolaşımının yetersiz olduğu bazı kişilerde zayıf büyümeye yol açabilir.Çok gerekmedikçe bu sayıların üstüne çıkılmaması ekim başarısını ve operasyon konforunu en üst düzeyde tutacaktır.

Ekim sonrası işlem artık bitmiştir. Ertesi gün ve takip eden haftada ekilen bölgede kabuklanma oluşacaktır.

En fazla 15 gün içinde tüm kabuklar dökülür ve kökler bir miktar uzar. Ve yaklaşık bir ay içinde de ekilen tüm saçlar dökülür. Dökülenler ekilen köklerin içinde olan saçın keratin kısmıdır, bu kökün döküldüğü anlamına gelmez, kökler sağlam ve canlı bir şekilde ekildikleri yerlerdedir. Sadece 2-3 ay süren uyku fazına (telojen  faz) girmiştir. Buna şok dökülmesi denilip geçici bir dökülmedir, 2-3 ay zarfında bu kökler tekrar anagen faza (doğurgan) faza girerek saç üretmeye başlar ki bu saçların çıkmaya başlama aşamasıdır.

resim21

Ekimden iki gün sonra görülen kabuklanma

Saçlar yıkanırken ilk 1 hafta içinde başlayan dökülme yukarıda bahsedilen geçici şok dökülmedir. En önemli özelliği herhangi bir kanama ile beraber olmayıp, ağrılı ve acılı olmamasıdır.

Özellikle ilk 3 gün içinde darbe, kuvvetli ve sert yıkama sonrası kanama ile beraber olan dökülme gerçek follikül kaybı anlamına gelir. Bu yüzden özellikle  ekim sonrası ilk 4-5 gün çok dikkat edilmeli yıkama çok hassas bir şekilde yapılmalı, kuruturken ovuşturulmamalı ve darbelerden kaçınılmalıdır.Bu şekilde kök kaybı minimuma indirilir.

Yani, özetle dökülme ile beraber  kanama yoksa kök kaybıda yok denilebilir.

 

resim22

Vertex ekimi sonrası kabuklanma

SAÇLARIN ÇIKMASI

Ekilen saçların çıkmaya başlaması 2 ila 3 ay alabilmekte, tüm saçların çıkması ve kalınlaşması ise yaklaşık 1 sene sürmektedir.

Bazen tüm saçların çıkması 4 ay kadar kısa 16 ay kadar uzun olabilir.

Genelleme yapacak olursak yaklaşık 8-10 ay sonunda saçlar son şekline çok yakın bir görünüm almıştır.

Ekilen saçların çok zayıf yada hiç çıkmama veya çıktıktan sonra dökülme  olasılığı çok  küçükte olsa  vardır.

 

resim23

İki ay sonra yeni çıkmakta olan saçlar

resim24

Ekim öncesi

resim25

Kişiye has uygun saç çizgisi seçenekleri düşünülüp kişi ile paylaşılıp görüşü alınıyor

resim26

Mutabık olunan makul  saç çizgisine karar verilip çizim tamamlanıyor  ve  saçlar kısaltılıyor

resim27

Ekimden   6 ay sonra

ASİMETRİK SAÇ ÇİZGİSİ DAĞILIMI VE DOĞAL SONUÇLAR

resim28

resim29

resim30

resim31

TEPE (VERTEX / TAÇ BÖLGESİ )

resim32

Ekim öncesi planlama

resim33

Ekim işlemi yeni bitmiş

resim34

Ekim sonrası kabuklanma (1 gün sonra)

resim35

1 yıl sonra doğal yönlerinde uzayan saçlar

DİKKAT !!!  Vertex bölgesi için frontal (ön bölge) bölgeden farklı olarak, çok küçük açıklıklar hariç  bir çok vakada daha sık görünüm için ikinci bir sıkılaştırma seansı gerektirir .resim36Ekim sonrası taç bölgesi yönlerinin doğallığına dikkat edin

Vertex bölgesinin  doğal yönlerinde kanallarının açılması ve ekilmesi büyük dikkat ve hassasiyet gerektirdiğinden ve zor olduğundan vertex ekimleri ayrı bir seans olarak planlanmalıdır.

Bu işlem çok zaman aldığından bir çok merkez tarafından bu hassasiyet gösterilmemekte, (özelliklede ön ve tepe ekimleri aynı seansda yapıldığında) sonuçta da  doğal yönünde uzamayan saçlar yeterli sık görünümü de sağlayamamaktadır.

Bu yüzden vertex(tepe) ekimlerine özel bir hassasiyet gösterilmeli ve mümkün olduğunca ve çok gerekmedikçe   frontal bölge ekimleri ile aynı seansta yapılmamalıdır.