Karboksiterapi

Carbomed ile Karboksiterapi Nedir?

Karboksiterapi; yeni, basit, güvenilir bir uygulama olup, CO2 gazının bölgesel yağ birikimi olan, sellülitli, doğum sonrası çatlak ve sarkma olan alanlara uygulanmasıdır.

Karboksiterapi Nasıl Uygulanır?

Cerrahi bir yöntem olmayıp, CO2 gazının CARBO-MED cihazı aracılığı ile satüre edilip deri altı bağ doku içerisine 30G – 0.3mm mikrolance iğne ucu ile verilmesidir. Bu noktadan CO2 çevre dokulara kolayca yayılım gösterir.

Karbonsioksid’in Etki Mekanizması Nedir?

İlk olarak CO2 mekanik olarak yağ hücreleri üzerinde direk etki yaparak yağ hücrelerini yıkıma uğratır.
İkinci olarak bölgedeki kılcal damarlar üzerine vazodilatasyon (kan damarlarında genişleme) etkisi bulunmaktadır. Damarların genişlemesi sonucunda bölgede daha güçlü ve fazla kan akımı oluşur. Bunun sonucunda dokudaki metabolizma ve perfüzyon artışına bağlı yağ hücrelerinde küçülme ve azalma beraberinde daha sıkı ve naturel bir doku ortaya çıkar.

 

Karbonsioksid’in Toksik Etkisi Var Mıdır?

Hayır. CO2 yüksek dozda verildiği durumlarda bile toksik etki görülmemiştir.
Arteriel basıncı yükseltmeyip, O2 ve CO2 parsiyel basıncında değişiklik oluşmamaktadır.
Buna iki örnek verebiliriz.
a. Vücudumuz dinlenme durumunda 200 cc O2 üretmektedir. Bu eksersiz durumunda 10 kat artar. Tedavide kullanılan doz bu aralıkta optimal olarak göz önünde bulundurulmaktadır.

b. Laparoskopik cerrahide CO2 abdomeni şişirmek ve işlemin tamamlanmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

 

Ağrı Verir Mi?

Hayır. Bazı hastalar enjeksiyon bölgesinde hafif bir kaşıntı hissi duyarlar. Bu durum saniyeler içinde geçer. Artan dolaşım sayesinde uygulanan bölgede ısı artışı hiperemi ile birlikte gözlenir.

Tedavi Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tedavi sonrasında aktivasyonlarda bir sınır yoktur. Normal olarak sürekliliği olan tüm aktivasyonlarınıza engel oluşturmaz.

Kaç Seans Gerekmektedir?

Ortalama olarak 15 – 20 seans uygulanmaktadır. Sellüliti gidermek için gün aşırı uygulanmalıdır. Bazen haftada 1 – 2 kez yeterli olmaktadır. Bu kesinlikle sellülitin derecesine bağlıdır. Bölgesel zayıflamada ise 2 kez yeterlidir.

Kaç Seansta Gelişme Fark Edilir?

Beşinci seanstan sonra cildinizin fark edilir biçimde sağlıklı olduğunu fark edebilirsiniz. Sekizinci ve onuncu seanslardan sonra deri altı dokusu daha sıkı hissedilecektir. Tedavi sonrası cildiniz daha gergin ve sellülitin asgari seviyeye indiği görülmüş olacaktır.

Sellülitte CO2 Nasıl Çalışır?

Bahsedilen tedavi edici etkisinin yanı sıra, mikrosirkülasyonu morfolojik ve fonksiyonel olarak yeniden yapılandırarak, sellülitte temel olan kan akış hızı ve miktarının arttırılması ve hücrelerdeki sıvının azaltılarak hipodermisdeki yağın ve fibrozisin ortadan kaldırılması hedeflenir. Bir hafta süresinde lokal alanda doğal metebolizma stimüle edilir. Mikrodolaşımın artışı ile beraber toksinlerin atılması (=detoksikasyon) sağlanmış olur. Artık yağ dokuda yıkım başlamıştır.

Vücutta Sellülit Olan Her Bölgeye Uygulanır Mı?

Evet. Sellülitte bir tedavi yöntemi olup her yaştaki kadınlarda idealdir. Etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir.

Sonuçları Nasıldır?

Etkisi hemen görülür, doku kalitesi hemen artar. Deride yumuşama ve uygulama alanında incelme olur. En önemli etkisi mikro dolaşımın artışı olup, bu gözle görülmeyip, videokapilleroskopi ile izlenebilmektedir.

Videokapilleroskopi Nedir?

Non-invaziv bir metod olup, hekim kapillerlein morfolojik devamlılığını ve aktif kapillerlerin popülasyon artışını, akış hızını monitör bağlanarak 200 x 200 mm kamera ile değerlendirmektedir.

Bununla İlgili Olarak Herhangi Bir Üniversite Yayın Yapılmış Mıdır?

Evet. İtalya’da Siena Üniversitesinde mikroanjioloji ve mikrosirkülasyon üzerine morfolojik çalışmaları yapılmıştır.

Birkaç Kelime İle Sellülit Tedavisinde CO2 Etkisi?

Son klinik çalışmalar sonucunda sellülit orjinini mikrodolaşımdaki değişimlerden almaktadır. Bağ dokudaki venöz ve lenfatik yapıda hasar oluşmuştur. Bunun sonucunda mikrodolaşım işlemez duruma gelmiş ve doku kendi metabolik ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Bununla beraber bu alanda serbest radikaller daha fazla birikmeye başlayıp ödem formasyonu gelişir. CO2 uygulaması ile beraber yukarıda anlatılan tüm bu olumsuz durumlar tersine işlemeye başlar. Ödem ortadan kalkar lipolizis oluşur. Uzun dönemde mükemmel sonuçlar alınır. Gençlerde ise bu yöntem koruyucu tedavi olarak kullanılır.

Karbondioksit Tedavisi Başka Hangi Alanlarda Uygunlanmaktadır?

Estetik _____ Sellülit ve Bölgesel Yağlanma
Üroloji _____ Erektil Disfonksiyon
Dermatoloji _          Psöriazis ve Variköz Ülserler
Romatoloji __          Romatoit Artrir ve Akut Artrit
Kardiyoloji__            Periferik Arteriopatiler

 

Kaç Hasta Tedavi Edilmiştir?

1983 yılına değin 402.000 hasta yalnızca Fransa Royatta kaplıcalarda tedavi edilmiştir. Sadece 1994 yılında 20.000 yeni hasta tedavi edilmiştir. Bu hastaların tümünde tedavilerin etkinliğinin yanı sıra tedavi şeklinin güvenilirliği de kanıtlanmıştır.

Mezoterapi ile İlişkisi Nedir?

Hiçbir ilişkisi olmayıp, tümüyle farklı uygulama şekilleridir. Karbondioksit tedavisi sonrasında uygulanan biyomezoestetik uygulaması ile karıştırılabilir, fakat bu uygulamanın da mezoterapi uygulaması ile ilişkisi yoktur.

Diyabet Veya Addison Hastalığı Karboksi Uygulmasına Engel Midir?

Hayır, hiçbir engel oluşturmamaktadır.

Emboli Oluşturma Riski Var Mıdır?

Hayır. Buna en güzel örnek kardiyovasküler ameliyatlar sırasında verilen CO2 miktarının oldukça yüklü olmasına karşın sorun yaratmaması örnek olarak verilebilir. İkinci örnek laparoskopik cerrahide yine CO2’in kullanılmasıdır. Sonuç olarak uyguladığımız bölge ve doz oranında karboksiterapi uygulamasında herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Tedavi Sırasında Taşikardi Olur Mu?

Hayır. Tedavi sırasında taşikardi oluşmasına neden olabilecek bir mekanizma yoktur.

Tedaviye Ara Verme Süresi Ne Olmalıdır?

Tedavi başladıktan sonra tedaviye özel nedenlerden dolayı ara verme süresi bir haftayı geçmemelidir.

Etkisi Ne Zaman Başlar Ve Ne Kadar Süre Devam Eder?

Etkisi 3 – 5 seanstan sonra görülmeye başlar. Tedavi sonrası etkisi ise maksimum 5 – 6 ay devam eder. Bu süre içinde hasta beslenme ile ilgili alışkanlıklarında duyarlı bir yaklaşımda olmayıp, eksersiz yapmaz ise bu süre içerisinde tedavideki olumlu sonuçlarda geriye dönüş başlar.

 

Tedaviyi Sonlandırmaya Neden Olabilecek Bir şey Var Mıdır?

Tedaviyi sonlandırmaya neden olabilecek tek şey hastanın bu uygulamaya karşı fobisinin olmasıdır. Bu fobi zayıflamada kullanılan tüm uygulamalara karşı olabilir ve uygulamanın basit güvenli oluşu ile ilgili olmayıp kişiye özeldir.

Hastalıkların Tedaviye Yönelik Değişik Etkilenimleri Var Mıdır?

Çok küçük yüzde ile % 1-2 hastadan tedavi sonrasında

  • Sigara içen hastaların tedavi sonrası sigara içme istemlerinde azalma olduğu,
  • CO2 tedavi sonrasında aynı gün akşamı uyku kalitesinin arttığı yönünde izlenimler edinilmiştir.

 

Patent ve Onaylar

Carbomed karboxiterapoi sistemi dünyada karbondioksit tedavisinin dokuya uygulanması için geliştirilmiş ve Avrupa Birliği sağlık normlarına uygunluk belgesi almış yegane patentli sistemdir. Özellikle taklit edilmeye çalışılırken modellerin kullanım açısından riski büyüktür ve yasal kullanımı söz konusu değildir. Dolayısıyla taklitleri kullanan kişiler taklit cihazların üretimini yapan kişiler kadar sorumludur.